home kontakt mapa
 
  STAL-MECH strona główna  
 
tel/fax: (+48) 12 685 00 95
tel. kom.: (+48) 604 250 754
biuro@wozkiwidlaki.pl
Wniosek zgłoszenia
Badanie odbiorcze wózka podnośnikowego.
Upoważnienie
Firmy"STAL-MECH" do reprezentowania Klienta przez U.D.T.
Akty prawne
Warunki techniczne w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego.


Do otwarcia plików konieczny jest program Adobe Acrobat Reader.

Zgodnie z Rozporządzenia Rady Ministrów z 2003r. - Dz. U. nr 28, poz. 240 - wózki podnośnikowe podlegają rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego. Powyższe Rozporządzenie nakłada na użytkowników wózków widłowych obowiązek rejestracji w UDT oraz dokonywania okresowych przeglądów technicznych poprzez uprawnione do tego podmioty.

Firma "STAL-MECH" zapewnia:
 • Przygotowanie wózków widłowych do odbioru przez Inspektora U.D.T.
 • Fachowy personel serwisowy posiadający stosowne uprawnienia do wykonywania napraw i przeglądów okresowych
 • Konserwację wózków widłowych wg wymogów U.D.T.
 • Ocenę zgodności urządzenia z wymogami U.D.T.
 • Szeroki wybór Dokumentacji Techniczno-Ruchowej ( wymaganej podczas rejestracji urządzeń )
 • Możliwość odtworzenia D.T.R. niemal każdego typu wózka
 • Atestowane części jak: łańcuchy, widły, elementy nośne układu maszt-karetka itp.

Ponadto oferujemy:
Kompleksową obsługę w zakresie przygotowania oraz zgłoszenia wózka w odpowiednim oddziale Urzędu Dozoru Techniczne w skład której wchodzi:
 • ocena stanu techniczne oraz wyposażenia pod kątem wymagań rejestracji, kompletacja i uzupełnienie dokumentacji podnośnika,
 • przygotowanie techniczne wózka do badania odbiorczego,
 • złożenie w odp. o. U.D.T. wniosku o rejestracje urządzenia,
 • obecność uprawnionego konserwatora podczas odbioru oraz reprezentowanie naszego Klienta do czasu uzyskania pozytywnej decyzji o dopuszczeniu do dalszej eksploatacji urządzenia,
 • objecie wózka stałym nadzorem technicznym wraz z wpisami do dziennika konserwacji
Zobacz nasze referencje
 
   
Copyright © 2007 - 2023 Stal-Mechdesign: giza.lap.pl